Toimintamenot kasvavat pelastuslaitoksissa vuonna 2022

TA 2022 vs. TA 2021

Siirryttäessä hyvinvointialueisiin pelastuslaitoksen talouden tason määrittelyssä käytetään hyväksi muun muassa kuluvan vuoden 2021 toteutumaa ja vuoden 2022 talousarviota. Osa pelastuslaitosten talousarvioista vuodelle 2022 on tätä kirjoitettaessa esityksiä, mutta ne eivät yleensä lopullisessa hyväksymisprosessissa paljoakaan muutu.

Kyselyyn vastasivat kaikki 22 pelastuslaitosta.  Tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, koska muu muassa pelastuslaitosten kulurakenteissa on eroja. Laitosten vertailua ei siksi tässä tehdä. Kuluvan vuoden talousarvion tämän hetkistä toteutumaa tai toteutumaennustetta ei kysytty.

Pelastuslaitosten vuoden 2022 talousarvioissa toimintamenot ovat selvässä kasvussa suhteessa kuluvan vuoden lukuihin. Kasvua on 19 pelastuslaitoksessa ja samalla tasolla talousarvio on kahdessa laitoksessa ja yhdessä laitoksessa kuluvan vuoden arviota pienempi.

Pelastuslaitosten vuoden 2022 talousarvioesitysten investoinnit säilyvät kuluvan vuoden tasolla 14 laitoksessa, kasvavat viidessä laitoksessa ja laskevat kolmessa.

Toimintavalmiutta parannetaan eri toimin 13 laitoksessa, muissa toimintavalmius pidetään kuluvan vuoden tasolla. Toimintavalmiuden parannustoimenpiteinä ovat lähinnä suorittavan tason henkilöstön lisääminen ja uusien paloasemien rakentaminen.

Add a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *